White Feather

הספרייה העברית בברלין

+ עיצוב והקמת אתר אינטרנט
+ אפיון ומיתוג
+ הפקות דפוס

מיזם חברתי פעיל בברלין. ספרייה של אלפי ספרים בעברית יוצרת מפגשים עם אנשי רוח, סופרים ומשוררים עבור הקהילה קוראת העברית בברלין

בואו נדבר,

© סטודיו דואטון, יעל רוזן
yael@duotone.studio
054-7964633

עיצוב: DUOTONE
הצהרת פרטיות

© סטודיו דואטון, יעל רוזן  | yael@duotone.studio |  054-7964633הצהרת פרטיות  |  עיצוב: DUOTONE

  • Facebook